[1]
Staniszewska, A. 2020. Powiązania familijno-majątkowe rodzin ziemiańskich Królestwa Polskiego i ziem zabranych na przykładzie małżeństw Rodryga hr. Potockiego i Augusta hr. Ostrowskiego z siostrami Niezabitowskimi. Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku. 23, (grudz. 2020), 7–32. DOI:https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.01.