Mordzak, Adam. „Nawiązanie stosunków Brytyjsko-Radzieckich W 1929 Roku W świetle dokumentów Brytyjskich”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, no. 98 (czerwiec 30, 2017): 143–159. Udostępniono grudzień 2, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/historica/article/view/2887.