Mucha, Maria. „Dyplomacja Rzeczypospolitej Wobec Rosji W początkach Panowania Władysława IV Wazy (1632-1635)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, no. 108 (sierpień 30, 2021): 33–64. Udostępniono sierpień 13, 2022. https://czasopisma.uni.lodz.pl/historica/article/view/11176.