Brylew, M. „Kassim Sulejmani – Generał Bliskiego Wschodu”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 103, kwiecień 2019, s. 173-91, doi:10.18778/0208-6050.103.12.