Kałużny, J. T. „U Boku króla. Chorągiew Nadworna królów Polski U schyłku XV Wieku”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 103, kwiecień 2019, s. 59-72, doi:10.18778/0208-6050.103.05.