Strzyż, P. „«Ludzie Czarni Od słońca I Osmaleni Od Wiatru, O Spojrzeniu Straszliwym I groźnym» – Wojownicy Husyccy W świetle źródeł Z Epoki”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 103, kwiecień 2019, s. 43-57, doi:10.18778/0208-6050.103.04.