Śliwińska-Słomska, Izabela. „Uzbrojenie W Testamentach żołnierzy Armii Koronnej W Okresie Wazowskim (1587–1668)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 114, październik 2023, s. 73-91, doi:10.18778/0208-6050.114.05.