Popek, K. „Doświadczenie W Narracjach Nauczycieli – Imperatyw W Formowaniu tożsamości dojrzałej”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 96, czerwiec 2016, s. 225-47, doi:10.18778/0208-6050.96.15.