Mordzak, A. „Nowy Ład Prezydenta Franklina Delano Roosevelta W Oczach Wiktora Podoskiego”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 96, czerwiec 2016, s. 175-90, doi:10.18778/0208-6050.96.12.