Flisiak, D. „Stowarzyszenie Żydów-Chrześcijan W Polsce I Dobroczynna działalność anglikanów W międzywojennej Polsce”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 96, czerwiec 2016, s. 161-74, doi:10.18778/0208-6050.96.11.