Dębski, M. „Królowa Wdowa a «kandydat Do tronu». Relacje Marii Kazimiery Sobieskiej Z Jakubem Sobieskim W Czasach Saskich”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 96, czerwiec 2016, s. 69-88, doi:10.18778/0208-6050.96.06.