Wachoń, S. „Wojna Polsko-Szwedzka Z Lat 1626–1629 W Pismach Stanisława Koniecpolskiego”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 96, czerwiec 2016, s. 43-56, doi:10.18778/0208-6050.96.04.