Paczkowska, E. „Francuska Czarownica Czy Angielska Reformatorka? – Postrzeganie Anny Boleyn Przez Wieki Na Podstawie Wybranych źródeł I Literatury”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 96, czerwiec 2016, s. 9-17, doi:10.18778/0208-6050.96.02.