Bartosiewicz, A. „Ile Lucyfera W Lucyferze? Serialowa Postać a Jej Biblijny pierwowzór. Różnice I podobieństwa”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 108, sierpień 2021, s. 237-53, doi:10.18778/0208-6050.108.11.