Bończak, J. „Plotkarz I Prorok. Osoba I spuścizna Wacława Alfreda Zbyszewskiego We Wspomnieniach Wybranych Przedstawicieli II Wielkiej Emigracji”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 108, sierpień 2021, s. 193-04, doi:10.18778/0208-6050.108.09.