Ławski, D. „Dyplomacja Brytyjska Wobec przyszłości Fiume/Rijeki W Negocjacjach Rady Najwyższej Konferencji Pokojowej W Paryżu W Roku 1919”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 108, sierpień 2021, s. 165-92, doi:10.18778/0208-6050.108.08.