Kąkolewski, I. „Kobiece Oblicza: Czarostwo I Melancholia. Kilka Refleksji Na Temat Postrzegania Psychoz społecznych Dawniej I Dziś”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 107, sierpień 2020, s. 79-95, doi:10.18778/0208-6050.107.04.