[1]
K. A. Czernielewski, „Jak przygotowywano psychicznie i mentalnie żołnierzy do walki w XIX i XX stuleciu? Próba spojrzenia”, FH, nr 109, s. 243–260, grudz. 2021.