Kałużny, J. T. (2019) „U boku króla. Chorągiew nadworna królów Polski u schyłku XV wieku”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (103), s. 59–72. doi: 10.18778/0208-6050.103.05.