Ptak, J. (2019) „«Quidam de gregariis militibus…» Pospolici ludzie jako bohaterowie piastowskich wojen do połowy XIII wieku”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (103), s. 27–42. doi: 10.18778/0208-6050.103.03.