Mordzak, A. (2017) „Nawiązanie stosunków brytyjsko-radzieckich w 1929 roku w świetle dokumentów brytyjskich”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (98), s. 143–159. doi: 10.18778/0208-6050.98.10.