Kaczorowski, B. (2016) „«Półksiężyce i różańce». Marokańczycy w szeregach Ejército Nacional”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (97), s. 201–222. doi: 10.18778/0208-6050.97.11.