Śliwińska-Słomska, I. (2023) „Uzbrojenie w testamentach żołnierzy armii koronnej w okresie wazowskim (1587–1668)”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (114), s. 73–91. doi: 10.18778/0208-6050.114.05.