Dobkowska, J. (2016) „Poglądy w kwestii potrzeby oraz zakresu edukacji kobiet panujące w drugiej połowie XIX i na przełomie XIX i XX wieku”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (96), s. 89–107. doi: 10.18778/0208-6050.96.07.