Wachoń, S. (2016) „Wojna polsko-szwedzka z lat 1626–1629 w pismach Stanisława Koniecpolskiego”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (96), s. 43–56. doi: 10.18778/0208-6050.96.04.