Czekalska, A. (2016) „Drugi etap rokoszu Zebrzydowskiego (X 1606 – VI 1608) w świetle wybranych druków ulotnych”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (96), s. 19–41. doi: 10.18778/0208-6050.96.03.