Paczkowska, E. (2016) „Francuska czarownica czy angielska reformatorka? – postrzeganie Anny Boleyn przez wieki na podstawie wybranych źródeł i literatury”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (96), s. 9–17. doi: 10.18778/0208-6050.96.02.