Czernielewski, K. A. (2021) „Jak przygotowywano psychicznie i mentalnie żołnierzy do walki w XIX i XX stuleciu? Próba spojrzenia”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (109), s. 243–260. doi: 10.18778/0208-6050.109.13.