Anusik, Z. (2021) „Słowo wstępne”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (108), s. 5–8. doi: 10.18778/0208-6050.108.01.