Bończak, J. (2021) „Plotkarz i prorok. Osoba i spuścizna Wacława Alfreda Zbyszewskiego we wspomnieniach wybranych przedstawicieli II Wielkiej Emigracji”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (108), s. 193–204. doi: 10.18778/0208-6050.108.09.