Ławski, D. (2021) „Dyplomacja brytyjska wobec przyszłości Fiume/Rijeki w negocjacjach Rady Najwyższej Konferencji Pokojowej w Paryżu w roku 1919”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (108), s. 165–192. doi: 10.18778/0208-6050.108.08.