Staniszewska, A. (2021) „Ewolucja podejścia ziemian do instytucji małżeństwa w XIX stuleciu w świetle egodokumentów i literatury poradnikowej”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (108), s. 125–145. doi: 10.18778/0208-6050.108.06.