Kąkolewski, I. (2020) „Kobiece oblicza: czarostwo i melancholia. Kilka refleksji na temat postrzegania psychoz społecznych dawniej i dziś”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (107), s. 79–95. doi: 10.18778/0208-6050.107.04.