Brylew, Marek. 2019. „Kassim Sulejmani – Generał Bliskiego Wschodu”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 103 (kwiecień):173-91. https://doi.org/10.18778/0208-6050.103.12.