Jędrzejewska, Agnieszka. 2019. „Walczyć Czy odstąpić? Postawy I Dylematy oficerów Obszarów Warownych „Grodno” I «Wilno» We wrześniu 1939 Roku”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 103 (kwiecień):119-32. https://doi.org/10.18778/0208-6050.103.09.