Strzyż, Piotr. 2019. „«Ludzie Czarni Od słońca I Osmaleni Od Wiatru, O Spojrzeniu Straszliwym I groźnym» – Wojownicy Husyccy W świetle źródeł Z Epoki”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 103 (kwiecień):43-57. https://doi.org/10.18778/0208-6050.103.04.