Mordzak, Adam. 2017. „Nawiązanie stosunków Brytyjsko-Radzieckich W 1929 Roku W świetle dokumentów Brytyjskich”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 98 (czerwiec):143-59. https://doi.org/10.18778/0208-6050.98.10.