Mordzak, Adam. 2016. „Nowy Ład Prezydenta Franklina Delano Roosevelta W Oczach Wiktora Podoskiego”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 96 (czerwiec):175-90. https://doi.org/10.18778/0208-6050.96.12.