Paczkowska, Ewa. 2016. „Francuska Czarownica Czy Angielska Reformatorka? – Postrzeganie Anny Boleyn Przez Wieki Na Podstawie Wybranych źródeł I Literatury”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 96 (czerwiec):9-17. https://doi.org/10.18778/0208-6050.96.02.