Anusik, Zbigniew. 2021. „Słowo wstępne”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 108 (sierpień):5-8. https://doi.org/10.18778/0208-6050.108.01.