Mucha, Maria. 2021. „Dyplomacja Rzeczypospolitej Wobec Rosji W początkach Panowania Władysława IV Wazy (1632-1635)”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 108 (sierpień):33-64. https://doi.org/10.18778/0208-6050.108.03.