Bartosiewicz, Aleksandra. 2021. „Ile Lucyfera W Lucyferze? Serialowa Postać a Jej Biblijny pierwowzór. Różnice I podobieństwa”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 108 (sierpień):237-53. https://doi.org/10.18778/0208-6050.108.11.