Sołga, Przemysław. 2021. „Epoka napoleońska między Sferą Sacrum a Profanum”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 108 (sierpień):97-123. https://doi.org/10.18778/0208-6050.108.05.