WACHOŃ, S. Wojna polsko-szwedzka z lat 1626–1629 w pismach Stanisława Koniecpolskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, [S. l.], n. 96, p. 43–56, 2016. DOI: 10.18778/0208-6050.96.04. Disponível em: https://czasopisma.uni.lodz.pl/historica/article/view/1517. Acesso em: 2 grudz. 2022.