Włodarczyk, Z. (2019). Wojsko w mieście. Żołnierze Hohenzollernów w Prusach Południowych (1793–1806). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (103), 73–88. https://doi.org/10.18778/0208-6050.103.06