Mordzak, A. (2017). Nawiązanie stosunków brytyjsko-radzieckich w 1929 roku w świetle dokumentów brytyjskich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (98), 143–159. https://doi.org/10.18778/0208-6050.98.10