Śliwińska-Słomska, I. (2023). Uzbrojenie w testamentach żołnierzy armii koronnej w okresie wazowskim (1587–1668). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (114), 73–91. https://doi.org/10.18778/0208-6050.114.05