Popek, K. (2016). Doświadczenie w narracjach nauczycieli – imperatyw w formowaniu tożsamości dojrzałej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (96), 225–247. https://doi.org/10.18778/0208-6050.96.15