Dębski, M. (2016). Królowa wdowa a „kandydat do tronu”. Relacje Marii Kazimiery Sobieskiej z Jakubem Sobieskim w czasach saskich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (96), 69–88. https://doi.org/10.18778/0208-6050.96.06