Paczkowska, E. (2016). Francuska czarownica czy angielska reformatorka? – postrzeganie Anny Boleyn przez wieki na podstawie wybranych źródeł i literatury. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (96), 9–17. https://doi.org/10.18778/0208-6050.96.02